Administratorem danych i operatorem sklepu internetowego www.openbook.com.pl
jest OpenBook Maciej Skowroński z siedzibą we Włocławku przy ulicy Duninowskiej 9a;
NIP: 888-269-54-50, numer REGON: 367558350 (dalej zwany „Sklepem”).


OPENBOOK Maciej Skowroński z siedzibą we Włocławku, ul. Duninowska 9a, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:


  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie/realizację zamówienia;
  • posiada Pani/Pan prawo do modyfikowania oraz usuwania wszelkich danych osobowych zamieszczonych w sklepie poprzez „Moje konto”.
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
  • inspektorem ochrony danych w firmie OPENBOOK jest Pan Maciej Skowroński adres e-mail m.skowronski@openbook.com.pl;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz w celu zachowania historii zamówień klienta;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

Korzystając ze sklepu OpenBook, w szczególności zakładając konto w Sklepie i wyrażając stosowne zgody, akceptujesz opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności.

 

DANE OSOBOWE

1. OpenBook Maciej Skowroński zapewnia wszystkim użytkownikom Sklepu realizację uprawnień wynikających
z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).

2. Dane osobowe, które nam powierzasz przetwarzane są w celu:

- założenia konta Klienta i realizacji zamówienia lub zamówień

- przesyłania ofert marketingowych (tylko w przypadku wyrażenia stosownej zgody), w tym w szczególności w celu przesyłania na podany adres poczty e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r. z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- rozpatrywania reklamacji składanych przez Użytkownika oraz zwrotu świadczeń
w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizację zamówienia złożonego w Sklepie.

4. Wszyscy klienci mają dostęp do swoich danych oraz do ich poprawiania. Po zarejestrowaniu każdy Użytkownik witryny ma wgląd do swoich danych oraz może je samodzielnie zmieniać. Wszystkie dane osobowe powierzone nam przez Użytkowników są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101
z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

5. Część danych osobowych jest wymagana przy dokonywaniu zakupu produktów w ramach Sklepu (np. adres dostawy, imię i nazwisko, adres email,  numer telefonu). Niektóre dane Użytkownika mogą być pobierane automatycznie podczas wizyty w Sklepie (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, cookie). Szczegółowe informacje dotyczące zbieranych plików cookie znajdziesz w części „PLIKI COOKIE”, poniżej.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

OpenBook Maciej Skowroński dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych Użytkowników Sklepu, w szczególności chroni je przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Sklep stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Sklepie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z OpenBook Maciej Skowroński (adres email: m.skowronski@openbook.com.pl; adres korespondencyjny: OpenBook Maciej Skowroński Duninowska 9a Włocławek)

 

PLIKI COOKIE

OpenBook stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 r. z późn. zm.) informuje, iż w ramach Serwisów korzysta z technologii plików tzw. „cookies".*Rozporządzenie unijne z dnia 25 maja 2016 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych.